Avís Legal

Centre Mèdic Navas, S.L. compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb aquesta finalitat ha creat el següent Avís Legal:

Informació
Denominació social:
Centre Mèdic Navas, S.L.
Domicili social: C/ Navas de Tolosa, 292, entlo. 1ª, 08027 - Barcelona
C.I.F.: B-63272041
Dades d'inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35860, Foli 10, Full B-268723, Inscripció 1

Nom comercial: Centre Mèdic Navas
Nom de domini: www.centremedicnavas.com

Dades de contacte
Centre Mèdic Navas, S.L.
C/ Navas de Tolosa, 292, entlo. 1ª, 08027 - Barcelona
Tele/Fax: +34 93.340.02.08
Email: info@centremedicnavas.com

Condicions generals d'ús
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

Centre Mèdic Navas, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al seu lloc web.

L'usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Centre Mèdic Navas, S.L. en el moment mateix en què l'usuari accedeixi al lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i l'usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar el lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Centre Mèdic Navas, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web ni d'altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

Centre Mèdic Navas, S.L. no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari del web; ni respon dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o tercers.

La web té caràcter informatiu, pel que el seu contingut pot ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

Centre Mèdic Navas, S.L. es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l'accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de propietat intel·lectual i / o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d'àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques , logotips, i / o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formin o hagin format part de la mateixa en algun moment, estan protegits per llei i pertanyen a Centre Mèdic Navas, S.L.

En cap cas s'entendrà que l'accés i ús del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe per a l'explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i / o transformació ni de la web, ni dels seus continguts, entesos amb l'amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial inherents als mateixos.

Política de Privacitat
Centre Mèdic Navas, S.L. protegeix les dades personals segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de mesures de seguretat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, així com en el nou Reglament General de Protecció de dades 2016/679.

D'acord amb la normativa en vigor sobre tractament de dades l'informem:

Responsable de les dades: Centre Mèdic Navas, S.L.
Denominació social: Centre Mèdic Navas, S.L.
Domicili social: C/ Navas de Tolosa, 292, entlo. 1ª, 08027 - Barcelona
C.I.F.: B-63272041

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial i poder informar sobre els productes i / o serveis que prestem. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça info@centremedicnavas.com. Centre Mèdic Navas, S.L. està legitimada per tractar les seves dades pel consentiment que ens atorga en la present comunicació.

Centre Mèdic Navas, S.L. no cedirà dades a tercers.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament s'ha de dirigir per escrit a info@centremedicnavas.com

Enllaços
Centre Mèdic Navas, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten al nostre lloc web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable
Centre Mèdic Navas, S.L. es regeix per la legislació espanyola.

 Dónde estamos
PARKING
C/ Freser, 103
C/ Trinxant, 114
DIRECCIÓ
C/ Navas de Tolosa, 292, entlo. 1ª
08027 - Barcelona

CONTACTE
Email: info@centremedicnavas.com
Telf.: (34) 93.340.02.08

COM ARRIBAR
Bus:
62, 192, H8
Metro:
L1 - Navas
L5 - Camp de l'Arpa / Sagrera
Copyright © 2017-2019 - Centre Mèdic Navas. Tots els drets reservats.
Avís Legal - Política de Cookies